Tradycją naszą się się stało,
By uroczystość rodzinną niemałą
Odbyć u nas przy kolacji,
Poddając się miłej konwersacji ...

Sala Biała

Sala Biała

Patio

Sala Pomarańczowa

Ogród Zimowy

Ogród

Imprezy okolicznościowe